c

De Ridder Hockey is een bedrijf van tophockeyer Floris de Ridder en organiseert uitdagende dagkampen in regio Utrecht.

06-37603708 Info@deridderhockey.com

PRIVACYVERKLARING DE RIDDER HOCKEY

Dit is de privacyverklaring van De Ridder Hockey vzw gevestigd te Toemaathoek 22, 2400 Mol en zijn bereikbaar via e-mail naar info@deridderhockey.com. Wij zijn ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0781.718.941.

Inhoud

1. Definities
2. Cookies
3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
4. inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
5. minderjarigen
6. Links naar andere websites
7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers
8. Wijzigingen van het privacy beleid
9. Contactgegevens
10. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Bij het boeken van een kamp dient u akkoord te gaan met de volgende Privacyverklaring van De Ridder Hockey vzw.

1. Definities

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@deridderhockey.com In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Privacyverklaring

2. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt het bedrijf uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die het bedrijf met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

4. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht het bedrijf te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het bedrijf op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Het bedrijf treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

7. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het bedrijf. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het bedrijf raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bedrijf past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Het bedrijf raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het bedrijf er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

9. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het bedrijf wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:        Floris de Ridder
E-mail:                          info@deridderhockey.com
Telefoonnummer:          06-37603708

10. Klacht over de verwerking van persoonsgegevens

Mocht het zijn dat u een klacht heeft dan kunt u contact opnemen met info@deridderhockey.com, wij helpen u graag verder om de klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te verhelpen. Op grond van de AVG heeft u  het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.